City of Charleston holds prayer vigil for church shooting victims

City of Charleston holds prayer vigil for church shooting victims