Dog bites two children at Charleston Farmer's Market

Dog bites two children at Charleston Farmer's Market