VIDEO: Stingrays beat Atlanta to takeover 1st place

VIDEO: Stingrays beat Atlanta to takeover 1st place