VIDEO: Myra Thompson's family relying on faith since Emanuel AME shooting

VIDEO: Myra Thompson's family relying on faith since Emanuel AME shooting