VIDEO: Live 5 Investigates: Sushikon's complain about lack of refunds

VIDEO: Live 5 Investigates: Sushikon's complain about lack of refunds