VIDEO: Police: N. Charleston prostitution sting yields 9 arrests

VIDEO: Police: N. Charleston prostitution sting yields 9 arrests