Corn maze honoring Susan G. Komen Race for the Cure opens

Corn maze honoring Susan G. Komen Race for the Cure opens