SLIDESHOW: Woman's body found at W. Ashley motel

A woman's body was found at West Ashley motel. . See photos.