VIDEO: RiverDogs fall to Braves on Splash Day

Live 5 News at 6 p.m.

VIDEO: RiverDogs fall to Braves on Splash Day